SEEDLIP GROVE

SEEDLIP GROVE

Το Seedlip ει?ναι ε?να πολυ?πλευρο & εκλεπτυσμε?νο μη αλκοολου?χο απο?σταγμα που προσφε?ρει μια πολυτελη? επιλογη? σε ο?σους δεν επιθυμου?ν να πιουν αλκοο?λ και δεν θε?λουν να κα?νουν συμβιβασμου?ς στην εμπειρι?α κατανα?λωσης. Δημιουργη?θηκε απο? τον Ben Branson το 2015, για να απαντη?σει στο δι?λημμα ‘what to drink when you’re Not drinking’ (Τι να πιει?τε ο?ταν δεν πι?νετε αλκοο?λ). Εμπνευσμε?νος απο? το βιβλι?ο The Art of Distillation που εκδο?θηκε στην Αγγλι?α το 1651, ο Ben α?ρχισε να αποστα?ζει βο?τανα που καλλιεργου?σε στον κη?πο του σε ε?ναν μικρο? χα?λκινο α?μβυκα. Απο? αυτα? τα πειρα?ματα δημιουργη?θηκε το πρω?το brand μη αλκοολου?χων αποσταγμα?των στον κο?σμο, το Seedlip.

Διαθεσιμότητα: Περιορισμένη διαθεσιμότητα (2 τεμάχια) Κωδικός προϊόντος: 05-006-291 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το Seedlip ει?ναι ε?να πολυ?πλευρο & εκλεπτυσμε?νο μη αλκοολου?χο απο?σταγμα που προσφε?ρει μια πολυτελη? επιλογη? σε ο?σους δεν επιθυμου?ν να πιουν αλκοο?λ και δεν θε?λουν να κα?νουν συμβιβασμου?ς στην εμπειρι?α κατανα?λωσης. Δημιουργη?θηκε απο? τον Ben Branson το 2015, για να απαντη?σει στο δι?λημμα ‘what to drink when you’re Not drinking’ (Τι να πιει?τε ο?ταν δεν πι?νετε αλκοο?λ). Εμπνευσμε?νος απο? το βιβλι?ο The Art of Distillation που εκδο?θηκε στην Αγγλι?α το 1651, ο Ben α?ρχισε να αποστα?ζει βο?τανα που καλλιεργου?σε στον κη?πο του σε ε?ναν μικρο? χα?λκινο α?μβυκα. Απο? αυτα? τα πειρα?ματα δημιουργη?θηκε το πρω?το brand μη αλκοολου?χων αποσταγμα?των στον κο?σμο, το Seedlip.

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

Barcode

Μέγεθος Μπουκαλιού